Ēkas spiediena tests

IMG_0068

Mūsu mājas ir konstruētas tā, lai nodrošinātu maksimālu mājas siltumizolāciju un blīvumu. Tāpēc piedāvajam veikt ēkas spiediena testu, lai profesionāli būvfiziķi var apliecināt mūsu māju kvalitāti.

Mēs Jums piedāvajam sadarboties ar Latvijā sertificētiem jomas speciālistiem, kuri pēc Jūsu pieprasījuma var veikt ēkas spiediena testu jeb „Blower Door” testu. Šī testa galvenais uzdevums ir atklāt spraugas konstrukcijā un pārbaudīt mājas hermētiskumu.

dūmi

Tests notiek uzstādot speciālu ierīci „Blower Door”, kura vai nu paaugstina, vai pazemina spiedienu istabā, tādējādi nodrošinot spiedienu atšķiribu no āras un iekšas un simulējot vēja darbību. Pēcāk ar termokameru un dūmu ģenerātoru palīdzību tiek atrastas tās vietas istabā, kuras laiž cauri gaisu.

TIVO vadās pēc augstiem būvniecības standartiem, jo mums ir liela pieredze ārzemēs, kur šādi testi ir veicami, lai nodotu ēku ekspluatācijā.

Vairāk informācija par ēkas spiediena testa veikšanu – buvfizika.lv

Comments are closed