Detalj- og produksjons prosjekt

drawing    Vårt team består av blant annet kvalifiserte og sertifiserte arkitekter og byggingeniører med erfaring ved prosjektering av boliger i Norge. Kunnskap i norske byggeforskrifter og beregninger i samsvar med norske byggenormer og Eurocode 5 lar oss være trygge på kvaliteten av det anslåtte huset. Design skjer i henhold til TEK 10, med forbehold om lokale vind-, snø- og normative belastninger. TIVO er garanti for et stabilt hjem.

Comments are closed