Ditt husprojekt – början av ett samarbete

TIVO zeme     Oavsett om du är blivande husägare, projektutvecklare, fastighetsmäklare, arkitekt, byggare eller byggkontrollant, har du ett projekt. Du vet klart riktlinjerna för hur ditt hus ska se ut. Skicka oss uppgifterna och vi erbjuder dig vårt trästommehus som är producerat i Lettland och uppfyller alla svenska krav.

Att välja rätt projekt – närmare till ditt drömhus

TIVO sapņu mājas    Ett standardprojekt eller individuell lösning – det är valet du skall göra. Om du väljer ett standardiserat typprojekt sparar du tid för projekteringen. TIVO har en stor projektkatalog som kan uppfylla alla kunders önskemål. Från katalogen kan du också hämta idéer för nya lösningar. Om du istället väljer en individuell projektlösning får du ett hus som är ritat och anpassat enligt för dig och din familjs önskemål.

Kontrakt för leverans av fabrikens byggsats

TIVO Līgums koka karkasa mājai    Nästa stege är att komma överens om projekteringen, tillverkningen, leveransen och montering av byggsatsen. Trots att ekonomin är viktig för alla är inte värdet av ditt blivande hus enbart summan av de bidragande byggmaterialen. Våra specialister har i uppdrag att hjälpa dig med finansiella råd. Husets placering, planering, placering av fönster, värmeisolering, vind- och ljudisolering samt utvalda byggmaterial är bara en del av alla faktorer som påverkar inte bara en byggnads budget utan även din livskvalitet och framtida utgifter.

Tekniskt projekt och tillverkningsprojekt.

drawing    Vi har i vårt team diplomerade och certifierade arkitekter och byggingenjörer med erfarenhet i bostadshusprojektering i Sverige. Våra kunskaper i svenska byggnormer liksom kunnighet i konstruktionsberäkningar enligt svenska byggregler och krav i Eurokode 5 tillåter dig att vara säker på det blivande husets kvalitet. Under projekterings processen ska hänsyn tas till lokala belastingskrav för vind, snö och andra normativa belastningar. TIVO garanterar dig ett stabilt hus.

Kvalitetsgaranti – industriell tillverkning

TIVO rūpnīca    Industriellt tillverkade trästommehus består av vägg-, tak- och yttertakspaneler, som enligt en noggrann plan produceras på fabriken. Fabrikens tillverkningsprocess påverkas inte av klimateffekter, och det är möjligt att kontrollera och styra produktens kvalitet mer effektivt. En panel består huvudsakligen av ett ramverk i trä som är fyllt med värmeisoleringsmaterial och täckt med plåt på båda sidor. För tillverkningen av hus använder man bara kvalitetsmaterial med kvalitetscertifikat som gäller inom EU.

Byggarbete som uppfyller drömmar

TIVO būvniecība    Monteringen av industriellt tillverkade paneler, som utförs av våra specialister tillåter dig att uppfylla din dröm. De fabrikstillverkade panelerna levereras på byggplatsen precis enligt ritningarna. Där våra byggarbetare med användning av detaljerade tekniska lösningar monterar ihop panelerna enligt montageritningar. Efter en veckas tid står ditt nya hus på plats. Efter montage behövs det bara att täcka yttertaket och stänga montageluckor. Nu är ditt hus absolut säker mot väder och vind.