Tekniskt projekt och tillverkningsprojekt.

drawing    Vi har i vårt team diplomerade och certifierade arkitekter och byggingenjörer med erfarenhet i bostadshusprojektering i Sverige. Våra kunskaper i svenska byggnormer liksom kunnighet i konstruktionsberäkningar enligt svenska byggregler och krav i Eurokode 5 tillåter dig att vara säker på det blivande husets kvalitet. Under projekterings processen ska hänsyn tas till lokala belastingskrav för vind, snö och andra normativa belastningar. TIVO garanterar dig ett stabilt hus.

Kommentarer är stängda